de MO-zaak

Keukentafelgesprek en vraagverheldering

Samen oplossen
Behalve gezondheidsklachten kunnen ook sociale, psychische en financiële problemen een rol spelen bij een zorgaanvraag. Het is zaak in een (keukentafel)gesprek al die facetten boven tafel te krijgen en daarna zo breed mogelijk te kijken welke algemene en voorliggende voorzieningen de burger kunnen ondersteunen. Onze adviseurs zijn getraind in motiverende gespreksvoering, een methode die ertoe leidt dat de cliënt zelf ideeën aandraagt, bij voorkeur uit zijn eigen netwerk.
Niet meteen denken in oplossingen, vooral vóór de cliënt, durven doorvragen en een echte dialoog voeren, zijn vaardigheden die onze adviseurs perfect beheersen. We gebruiken daarbij verschillende instrumenten, zoals de Zelfredzaamheidsmatrix of de Eigen krachtWijzer. Op die manier komen we samen tot een zo goed mogelijke oplossing, waarbij we onnodig beroep op individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen.

Warme overdracht
Komt het toch tot een melding voor een individuele maatwerkvoorziening, dan voeren we ook dat deel van het traject graag voor u uit, inclusief het programma van eisen voor een WRV-voorziening of het zorgarrangement. Doet uw eigen team dit deel zelf, dan dragen wij alle gegevens uitgewerkt aan u over. Vereist de situatie van de cliënt direct ingrijpen, dan ondernemen wij meteen actie en schakelen het sociaal wijkteam of gemeente in. Dat geldt niet alleen voor de situatie van de cliënt, maar ook voor die van de eventuele mantelzorger.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.