de MO-zaak

Organisatie

Wie zijn wij?
De MO-zaak is expert op het gebied van Wmo, Jeugd, Beschermd wonen, en cliënt- en mantelzorgondersteuning. We hebben een jarenlange historie in het sociaal domein. Voortgekomen uit de Regionaal indicatieorganen van de gemeenten, later het CIZ, zijn we sinds 2011 als stichting een zelfstandige rechtspersoon.

Steun en toeverlaat
We bieden onze opdrachtgevers een schat aan ervaring, maar bovenal ondersteuning om zaken te veranderen. De MO-zaak werkt voor alle partijen in het sociaal domein, met name voor gemeenten, wijkteams, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en verzekeraars.

Innovatiekracht
Door korte lijnen met opdrachtgevers en tussen MO-zaak-collega’s onderling schakelen we snel en lossen we efficiënt alle vragen uit het werkveld op. We dagen onszelf continu uit tot vernieuwing en blijven zo voorop lopen in onze branche.
Onze innovatie groeit door succesvolle samenwerking met onze partners: