de MO-zaak

Toegangsbepaling

Oog voor de cliënt
Toegangsbepaling Wmo gaat niet altijd zo snel als u wilt, en voor de burger die ondersteuning vraagt is elke dag uitstel er één te veel. Dankzij onze ruime ervaring op het gebied van (her)indiceren en ons enorme netwerk voeren onze adviseurs het hele proces snel en grondig voor u uit. Of uw inwoner nu ondersteuning vraagt op het gebied van wonen of mobiliteit, problemen heeft met de regie van zijn huishouden of begeleiding nodig heeft – geen enkele aanvraag heeft geheimen voor ons. Desgewenst ontzorgen we u vanaf het eerste contact met de burger in een vraagverhelderingsgesprek tot en met de beschikking, inclusief administratieve verwerking en zorgtoewijzing. Altijd onafhankelijk en met oog voor de cliënt.

Samen naar een oplossing
We onderzoeken welke problemen spelen bij de cliënt en gaan samen met hem op zoek naar een adequate oplossing. Eigen kracht, sociaal netwerk, de voorliggende en algemene gebruikelijke voorzieningen in uw gemeente nemen we daarbij als uitgangspunt. De oplossing die we zo vinden, hoeft dus geen Wmo-maatwerkvoorziening te zijn. In steeds meer gemeenten doen we dat samen met de gemeentemedewerker, zodat die leert hoe je door motiverende gesprekken begrip kweekt bij een cliënt die andere of minder zorg krijgt dan hij had gehoopt. Meer over coaching on the job leest u hier.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de cliënt en wil de cliënt de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Zorgvuldigheid voorop
Voor de cliënt is een gesprek spannend en dat vraagt om zorgvuldige begeleiding. Geen enkel punt voor onze doorgewinterde, onafhankelijke adviseurs, die bovendien getraind zijn in motiverende gespreksvoering. Belangrijk is dat de burger zich gehoord voelt in zijn ondersteuningsvraag, die altijd net even anders is dan die van iemand anders. Dit vergt een individuele aanpak. Onze aanpak leidt tot lage percentages bezwaar en tot nog veel minder beroepszaken, die we desgewenst ook voor u kunnen oppakken.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.