de MO-zaak

Procesinrichting en procesoptimalisatie

Proces en budget
Als zorgaanbieder en gemeente moet u steeds meer doen met minder geld. Budgetten spelen dan ook in uw organisatie een cruciale rol. Toch wilt u betere zorg en ondersteuning of minimaal op hetzelfde niveau bieden aan uw cliënten en daarnaast de cliënttevredenheid verhogen.
Effectief ingerichte processen leveren significante besparingen op en hoeven niet ten koste te gaan van kwaliteit. Evenmin hoeven ze ertoe te leiden dat de cliënt het gevoel heeft zorg van mindere kwaliteit te krijgen. Wij lichten uw werkprocessen door, bekijken of de inrichting van uw systeem bijdraagt uw beleidsdoelstellingen te halen en lossen knelpunten op. Zo adviseren we u over efficiëntere procesinrichting en een strakkere budgettering. En daarbij zorgen we ervoor dat de kwaliteit van uw dienstverlening bij voorkeur verbetert en minimaal hetzelfde blijft.

Uitvoerbaar beleid, uitzoomen is het toverwoord
Het lijkt misschien een open deur, maar beleid moet uitvoerbaar zijn. Met zoveel nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein is het begrijpelijk dat afdelingen in uw organisatie niet meer zeker zijn over hun taken en dagelijkse werkzaamheden. Met de beste bedoelingen en uit onzekerheid timmert men processen zo dicht dat er nauwelijks meer mee te werken is. Andere afdelingen lopen daardoor vast, met als onvermijdelijk gevolg dat de werkvoorraad oploopt, er conflicten ontstaan tussen afdelingen en dat medewerkers overbelast raken. Zo’n opeenstapeling leidt vaak tot een vraag om extra capaciteit of scholing en training. Want ‘we hebben niet genoeg mensen’ of ‘onze medewerkers zijn niet capabel’. Terwijl het kernprobleem veel dieper zit en de oorzaak daardoor niet wordt weggenomen. Wij kennen de keten door en door en weten hoe u uw beleid zó kunt inrichten dat de uitvoering weer soepel stroomt. Uitzoomen is hier het toverwoord.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.