de MO-zaak

Opleidingen ontwikkeling

Blijvend in ontwikkeling
Zoveel gemeenten, zoveel uitvoeringsregels. En dat in een steeds veranderend werkveld door aanpassingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie … daar past geen kant-en-klare scholing bij, vinden wij. Daarom ontwikkelen we voor elke scholingsvraag een maatwerkoplossing, afhankelijk van de ontwikkelingsvraag die uw medewerker of hele organisatie heeft. Of het nu gaat om een gemeente of zorgaanbieder. En die maatwerkoplossing kan bestaan uit verschillende leerinstrumenten, naast elkaar of opvolgend. Een greep uit onze mogelijkheden:

Scholing op maat
In een Scholing op maat leert u met een groepje collega’s alles over de uitvoeringregels en het afwegingskader binnen de Wmo of de Jeugd- of Participatiewet in uw gemeente. Onder leiding van onze docenten gaat u aan de slag met eigen casuïstiek, de vragen van uw wijkteam, gemeente of zorginstelling. Onze docenten komen uit het werkveld en herkennen uw problemen uit de praktijk. Maar bovenal: ze leren u hoe u die voortaan zelf oplost.

E-learning
Onze docenten weten uit ervaring hoe belangrijk het is om bij te blijven en hoe hoog de dagelijkse werkdruk is. Zeker in een voortdurend veranderende branche als het sociaal domein. Scholing moet er meestal ‘even bij’. Dat kan heel anders, blijkt uit het succes van ons e-learningprogramma.

Voor professional én mantelzorger
Kennisniveaus verschillen en iedereen leert graag op zijn eigen manier, in zijn eigen tijd en tempo. Daarom hebben we interactieve modules ontwikkeld over ziektebeelden, wet- en regelgeving, methodisch werken en handige methodieken. De lesstof is zo opgebouwd dat u kunt doorklikken of juist dieper op een onderwerp kunt ingaan. U bepaalt daardoor zelf de studiebelasting. Wij zeggen dat die ongeveer tussen de drie en zes uur per module is, maar we horen geregeld dat cursisten er twaalf uur aan besteden. Gewoon, omdat de filmpjes en verdiepingsstof zo interessant zijn. Geschikt voor professional én mantelzorger.

Zo werkt het
In elke module kunt u steeds zelf testen hoeveel u van een onderwerp weet. Bijvoorbeeld voordat u aan de module begint en nadat u alle stof heeft doorgenomen. U schrijft zich per module in. We rekenen geen inschrijfkosten, dus u betaalt alleen voor wat u wilt leren. In uw eigen tijd, tempo en omgeving. Bent u werkgever dan heeft dit voor u als voordeel dat uw medewerker in eigen tijd kan leren en leertijd onder werktijd kan afstemmen met collega’s, waardoor de winkel gewoon doordraait tijdens de verbouwing.

Coaching on the job
Bij coaching on the job draait het om attitude en communicatieve vaardigheden. Vooral hoe die u hinderen in uw werk. Loopt het in het werk of met collega’s niet zo lekker, voelt u zich onzeker bij cliënten, stuit u geregeld op onbegrip in gesprekken met anderen? Coaching on the job kan dé manier zijn om daarmee af te rekenen. Onze coach gaat mee op huisbezoek, zit naast u als u een telefoongesprek voert of spreekuur houdt, ziet kortom precies wat u doet. En stelt direct vragen: hoe komt het dat je zo reageert, wat maakt dat je schrikt? Zo krijgt u inzicht in het effect dat uw handelen en gedrag heeft op anderen. U leert hoe het ook anders kan en vooral: wat u dat oplevert.
Hoe lang en hoe vaak de coach met u meeloopt, bespreken we van tevoren.

Teamcoaching
Teamcoaching is een van onze specialismen en die kennis delen we graag met u! Hoogopgeleide professionals hebben vaak specialistische kennis. Of ze nu bij de gemeente werken als Wmo-consulent, wijkteamlid zijn of werken bij een zorgaanbieder. Een team dat die kennis met elkaar deelt, groeit vanzelf uit tot een krachtig kenniscentrum. Maar het is voor veel mensen een hele toer om van elkaar te durven leren. In onze training Teamcoaching leren we u en uw teamleden hoe je veilig van elkaar leert en hoe je alle verborgen kennis uit de groep boven tafel krijgt. Dat doen we volgens een beproefde methode, waarin luisteren en openheid centraal staan. Teamcoaching is geschikt voor wijkteams, maar ook voor consulenten- en andere zorgteams, ook bij zorgaanbieders.

Intervisie
Intervisie is bedoeld voor uw persoonlijke ontwikkeling. Met een of twee collega’s bespreekt u een situatie en neemt daarin uw eigen gedrag en houding onder de loep. U stelt elkaar vragen zoals ‘waarom vroeg je dat niet aan de cliënt?’ of ‘waarom nam je genoegen met dat antwoord?’. Een coach van de MO-zaak fungeert als onafhankelijk begeleider en reikt zo nodig methodieken aan, maar praat niet inhoudelijk mee. Wel zorgt de coach dat u en uw collega zich veilig voelen, zodat u alles kunt bespreken waar u tegenaan loopt.

Casuïstiek
Met uw collega’s tot op de draad uitpluizen hoe u een casus aanpakt, welke stappen u neemt, waar u tegenaan loopt, volgens welke methode u als team wilt werken. Van casuïstiek op dat niveau groeien u en uw collega’s. Maar dat vraagt wel wat! Veiligheid en methodiek moeten gewaarborgd zijn, want men stelt zich kwetsbaar op. Een onafhankelijke docent van de MO-zaak biedt uitkomst door de sessie vóór te zitten. We reiken u de juiste methodiek aan en leren u alles over motiverende gesprekstechniek, zodat het gesprek positief en veilig verloopt.

Motiverende gespreksvoering
Steeds meer wordt binnen het sociaal domein ingezet op eigen kracht en netwerk van de cliënt, zijn motivering om de eigen regie te pakken en zelf naar oplossingen te zoeken. Sommige cliënten vinden dit lastig , wat leidt tot weerstand. Motiverende gespreksvoering is een gespreksstijl die gericht is op samenwerking. Je versterkt er de motivatie en bereidheid tot verandering mee bij je gesprekspartner – in dit geval de cliënt – doordat je diens ambivalentie verkent en vermindert. Niet de redenen of oplossingen van de consulent of hulpverlener, maar de redenen van de cliënt brengen werkelijke gedragsverandering op gang. Motiverende gespreksvoering is op alle doelgroepen toepasbaar door de vraagstelling aan te passen aan de mogelijkheden van de cliënt met zijn beperkingen. We voeren deze gesprekken voor u of leren uw medewerkers de techniek zelf te gebruiken.

Als CRBKO-geregistreerde opleider brengen wij u geen btw in rekening.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.