de MO-zaak

Implementatie van beleid Ontwikkeling

Wat zijn uw uitgangspunten?
Beleid maken is een vak, beleid maken dat werkt een kunst. We zien vaak dat de beleidsmakers en de uitvoeringsafdeling niet dezelfde taal spreken, laat staan dezelfde doelstellingen hebben. En dan wordt het lastig om het beleid zo te vertalen en te implementeren dat een effectieve uitvoering is gegarandeerd. Daarom moet duidelijk worden wat u precies wilt bereiken. Wilt u basisondersteuning voor alle burgers in de lucht houden, zijn bezuinigingen uw drijfveer, of wit u komen tot innovatieve projecten in het sociaal domein? 

Verbinden
De MO-zaak heeft contact met beleids- én uitvoeringsafdelingen en weet als geen ander verbinding te leggen. Dat doen we tussen mensen en dat doen we tussen wensen, doelstellingen en de uitvoering in de weerbarstige praktijk. We werken al sinds ver voor de invoering van de Wmo op dit interessante snijvlak. Bovendien kijken we bij meer dan driehonderd opdrachtgevers in de keuken en zien we veel dingen goed én minder goed gaan.

Samen naar een hoger plan
Als wij voor u aan de slag gaan, ligt onze focus altijd op een werkbare uitvoering. We zorgen voor de vertaling van uw beleidsuitgangspunten naar concrete werkprocessen en -instructies. We zorgen ervoor dat uw medewerkers de faciliteiten hebben om succesvol te zijn in hun werk, want nieuw beleid uitvoeren en omgaan met nieuwe doelgroepen cliënten is een uitdaging. Zo is ontwikkeling van uw medewerkers een vanzelfsprekend vervolg op nieuw beleid en stelt u ze in staat hun taak goed uit te voeren en hun verantwoordelijkheid te nemen.
Op  uw verzoek verzorgen we scholing, zoals coaching on the job, en introduceren intervisie en teamcoaching. Door kennis en ervaring te delen, brengen uw medewerkers elkaar op een hoger plan. Desgewenst richten we voor u een trainingshelpdesk in, die zeker in de eerste periode zijn nut zal bewijzen.

Ervaren team
Onze opleidingscoördinatoren werken samen met een multidisciplinair team, waarin naast de Wmo-coördinator ervaren inhoudsdeskundige adviseurs, een jurist, een businessanalist en een kwaliteitsmedewerker zitting hebben. Bovendien kunnen zij leunen op ervaren project- en procesmanagers.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.