de MO-zaak

Front- en backoffice, zorgtoewijzing en factuurcontrole

Overgangsjaar
2015 was het overgangsjaar na de decentralisaties, in 2016 moet de boel écht op orde zijn. Van het eerste contact met de cliënt en zijn ouders tot de uiteindelijke zorgtoewijzing, factuurcontrole en betaling van de zorgleverancier hoort het proces als een geoliede machine te lopen.

Frontoffice
Als u dat wilt, verzorgen we uw hele frontoffice Jeugd. We bemannen uw loket, verzorgen het telefonisch contact met uw inwoners en regelen het digitale verkeer. We screenen, bepalen de juiste procedure, plannen afspraken en werken na elk cliëntcontact diens gegevens bij in uw administratieve systeem. U beschikt dus steeds over een actuele administratie.
Ook een tijdelijke uitbreiding van uw frontoffice is bij ons in goede handen, bijvoorbeeld tijdens een herindicatieproject waarin cliëntcontact en verzoek om informatie verveelvoudigen. Of we handelen alle contact met cliënten af op het gebied van klachten en (dreigende) bezwaren.

Onze professionals
Onze administratief ondersteuners  weten hoe ze moeten omgaan met alle doelgroepen op het gebied van Jeugdzorg. Ook wanneer dat contact in eerste instantie niet lekker loopt, omdat de cliënt of zijn ouders onzeker is, boos of juist enorm goed geïnformeerd. Ze werken vaak in projecten onder tijdsdruk en schakelen soepel met alle partners in de zorgketen. Ze zijn getraind in gespreksvoering en kunnen werken in de meest voorkomende gemeentelijke systemen zoals GWS4all en JeugdNed. Maar bovenal zijn ze gewend om in een team te werken en met steeds wisselende collega’s, en houden ze onder alle omstandigheden het hoofd koel.

Backoffice, zorgtoewijzing en factuurcontrole
Als gemeente bent u de herverdeler van beschikbare (schaarse) middelen. Deze inzet moet voldoen aan eisen van recht- en doelmatigheid. Dat houdt in dat u de middelen aantoonbaar moet inzetten volgens de Jeugdwet en de Awb) én volgens uw  eigen gemeentelijke verordening en afwegingskader. Bovendien moet u zorgen voor een juiste verhouding tussen de doelstellingen van al die wet- en regelgeving en de inzet van de middelen.
Om de noodzakelijke verantwoording en transparantie te kunnen bieden aan de gemeenteraad, de rekenkamer en de externe accountant moet u beschikken over een deugdelijke administratie. Wij kunnen u ondersteunen in alle facetten van uw backoffice. En om te analyseren of uw beleid op het gebied van Jeugd ook echt werkt en u er de doelstellingen mee haalt, heeft u betrouwbare managementinformatie nodig. Onze rapportages geven u die. Waneer u wenst, altijd actueel.

Belang cliënten en zorgaanbieders
Behalve voor uzelf is een deugdelijke en efficiënte administratie van groot belang voor cliënt en zorgaanbieder. De recente problemen met de uitbetaling van pgb’s zijn een voorbeeld van hoe het fout kan lopen in de keten. Met alle (financiële) gevolgen van dien voor betrokkenen.
Of we nu een financieel controller detacheren of uw backoffice Jeugd helemaal overnemen: met onze inzet bent verzekerd van de juiste kennis en kunde. Onze medewerkers schakelen moeiteloos tussen cliënt, zorgaanbieder, gemeentemedewerker en accountant. En haalt u nu niet alles uit uw systeem? Met onze partner ZorgNed laten we u graag meer zien over de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid van JeugdNed.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.