de MO-zaak

Toegangsbepaling

Oog voor de cliënt
Toegangsbepaling Jeugd gaat niet altijd zo snel als u wilt, en voor de burger die ondersteuning vraagt, is elke dag uitstel er één te veel. Zeker bij kinderen is snelle ondersteuning essentieel. Dankzij onze ruime ervaring op het gebied van (her)indiceren en ons enorme netwerk voeren onze adviseurs het hele proces snel en grondig voor u uit. Of nu ondersteuning wordt gevraagd op het gebied van wonen of mobiliteit, er problemen zijn met de regie van het huishouden of er begeleiding nodig is – geen enkele aanvraag heeft geheimen voor ons. Desgewenst ontzorgen we u vanaf het eerste contact met de jeugdige (en zijn ouders of begeleider) in een vraagverhelderingsgesprek tot en met de beschikking, inclusief administratieve verwerking en zorgtoewijzing. Altijd onafhankelijk en met oog voor het kind en zijn ouders.

Samen naar een oplossing
We onderzoeken welke problemen spelen bij de jeugdige en gaan samen met hem en ouders of begeleider op zoek naar een adequate oplossing. Eigen kracht, sociaal netwerk, de voorliggende en algemene gebruikelijke voorzieningen in uw gemeente nemen we daarbij als uitgangspunt. De oplossing die we zo vinden, hoeft dus geen maatwerkvoorziening te zijn. In steeds meer gemeenten doen we dat samen met de gemeentemedewerker, zodat die leert hoe je door motiverende gesprekken begrip kweekt bij het kind en zijn ouders die andere of minder zorg krijgt dan hij had gehoopt. Meer over coaching on the job leest u hier.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de jeugdige en wil die de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de jeugdige en zijn ouders of begeleider om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Zorgvuldigheid voorop
Voor het kind en zijn ouders is een gesprek spannend en dat vraagt om zorgvuldige begeleiding. Geen enkel punt voor onze doorgewinterde, onafhankelijke adviseurs, die bovendien getraind zijn in motiverende gespreksvoering. Belangrijk is dat de cliënt zich gehoord voelt in zijn ondersteuningsvraag, die altijd net even anders is dan die van iemand anders. Dit vergt een individuele benadering. Onze aanpak leidt tot lage percentages bezwaar en tot nog veel minder beroepszaken, die we desgewenst ook van u kunnen overnemen.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.