de MO-zaak

Detachering

Pragmatische jeugdspecialisten
Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig in de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum Jeugd leveren wij interim-specialisten die specifiek geschoold en ervaren zijn op het gebied van jeugdhulp. Van administratief ondersteuner, Jeugdcoördinator, casemanager tot arts: onze professionals komen uw team graag versterken. En altijd met een pragmatische instelling en gericht op resultaat met oog en oor voor uw cliënt en zijn ouders.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaakprofessional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.
Besteedt u de werkzaamheden Jeugdhulp liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.