de MO-zaak

Toegangsbepaling

Cliëntondersteuning en de Wmo
Uw gemeente is verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden en haar burgers te wijzen op deze mogelijkheid.
Het loont om de MO-zaak de cliëntondersteuning te laten verzorgen. Uit onze hoge scores blijkt dat burgers zich beter gehoord en gesteund voelen in de manier waarop wij het hele proces begeleiden. Bovendien komen wij al vóór keukentafel- of (her)indicatiegesprek samen met de cliënt tot een heldere oplossingsrichting, die niet noodzakelijk leidt tot een beroep op Wmo-voorzieningen.
We nemen de cliënt mee in mogelijke oplossingen uit eigen kracht of sociaal netwerk, en kijken naar voorliggende en algemene voorzieningen. Komt het toch tot een beroep op de Wmo dan begeleiden we de cliënt in het gesprek met gemeente of sociaal wijkteam. We helpen hem bij het indienen van een Wmo-melding of aanvraag voor een individuele maatwerkvoorziening en ondersteunen bij eventueel bezwaar.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.