de MO-zaak

Opleidingen

Elke gemeente onafhankelijke, deskundige cliëntondersteuning
Elke gemeente is verplicht om onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning te organiseren. De cliënt heeft recht op bijstand in het gesprek met het wijkteam of met de Wmo-consulent. Vooral voorafgaand aan die gesprekken kan onafhankelijke cliëntondersteuning het verschil maken: voor de cliënt, gemeente, zorgverzekeraar en het CIZ. Onze cliëntondersteuner kent de wet- en regelgeving. Niet alleen van de Wmo, maar ook van de Wlz, de Zvw en het grijze gebied tussen deze drie wetten. Een goede cliëntondersteuner is realistisch. Want alleen een reële boodschap is in het belang van de cliënt.

Cliëntondersteuner
Wij hebben een complete opleiding tot cliëntondersteuner. Zodat ook jij het verschil kunt maken in het sociaal domein!

Mantelzorgondersteuner
Als mantelzorgondersteuner help je gemeenten of werkgevers mantelzorgondersteuning op te zetten en pragmatisch in te richten. Je signaleert problemen en komt met praktische oplossingen. In onze opleiding mantelzorgondersteuner nemen we je mee in de wereld van de Wmo, Wlz en Zorgverzekeringswet. Van beleidsvorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. We helpen je je vaardigheden te ontwikkelen om overbelasting van mantelzorg tijdig te signaleren en daarop actie te kunnen ondernemen.

In beide opleidingen gebruiken we deze leerinstrumenten:

Scholing op maat
In een Scholing op maat leer je met een groepje collega’s alles over de uitvoeringregels en het afwegingskader binnen de Wmo, Wlz en Zvw. Onder leiding van onze docenten ga je aan de slag met eigen casuïstiek, verschillende dossiers en problematieken. Onze docenten komen uit het werkveld en herkennen je problemen uit de praktijk. Maar bovenal: ze leren je hoe je die voortaan zelf oplost.

E-learning
Onze docenten weten uit ervaring hoe belangrijk het is om bij te blijven en hoe hoog de dagelijkse werkdruk is. Zeker in een voortdurend veranderende branche als het sociaal domein. Scholing moet er meestal ‘even bij’. Dat kan heel anders, blijkt uit het succes van ons e-learningprogramma.

Voor cliëntondersteuner én mantelzorger
Kennisniveaus verschillen en iedereen leert graag op zijn eigen manier, in zijn eigen tijd en tempo. Daarom hebben we interactieve modules ontwikkeld over ziektebeelden, wet- en regelgeving, methodisch werken en handige methodieken. De lesstof is zo opgebouwd dat je kunt doorklikken of juist dieper op een onderwerp kunt ingaan. Je bepaalt daardoor zelf de studiebelasting. Wij zeggen dat die ongeveer tussen de drie en zes uur per module is, maar we horen geregeld dat cursisten er twaalf uur aan besteden. Gewoon, omdat de filmpjes en verdiepingsstof zo interessant zijn. Geschikt voor professional én mantelzorger.

Zo werkt het
In elke module kun je steeds zelf testen hoeveel je van een onderwerp weet. Bijvoorbeeld voordat je aan de module begint en nadat je alle stof hebt doorgenomen. Je schrijft je per module in. We rekenen geen inschrijfkosten, dus je betaalt alleen voor wat je wilt leren. In je eigen tijd, tempo en omgeving.

Werkgever
Bent u werkgever dan heeft dit voor u als voordeel dat de medewerker in eigen tijd kan leren en leertijd onder werktijd kan afstemmen met collega’s, waardoor de winkel gewoon doordraait tijdens de verbouwing.

Coaching on the job
Bij coaching on the job draait het om attitude en communicatieve vaardigheden. Vooral hoe die je hinderen in je werk. Loopt het in het werk of met collega’s niet zo lekker, voel je je onzeker bij cliënten, stuit je geregeld op onbegrip in gesprekken met anderen? Coaching on the job kan dé manier zijn om daarmee af te rekenen. Onze coach gaat mee op gesprek, zit naast je als je een telefoongesprek voert, ziet kortom precies wat je doet. En stelt direct vragen: hoe komt het dat je zo reageert, wat maakt dat je schrikt? Zo krijg je inzicht in het effect dat je handelen en gedrag heeft op anderen. Je leert hoe het ook anders kan en vooral: wat je dat oplevert.
Hoe lang en hoe vaak de coach met je meeloopt, bespreken we van tevoren.

Teamcoaching
Teamcoaching is een van onze specialismen en die kennis delen we graag met jou!
Hoogopgeleide professionals hebben vaak specialistische kennis. Een team dat die kennis met elkaar deelt, groeit vanzelf uit tot een krachtig kenniscentrum. Maar het is voor veel mensen een hele toer om van elkaar te durven leren. In onze training Teamcoaching leren we jij en je teamleden hoe je veilig van elkaar leert en hoe je alle verborgen kennis uit de groep boven tafel krijgt. Dat doen we volgens een beproefde methode, waarin luisteren en openheid centraal staan. Teamcoaching is geschikt voor alle soorten teams.

Intervisie
Intervisie is bedoeld voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Met een of twee collega’s bespreek je een situatie en neemt daarin je eigen gedrag en houding onder de loep. Je stelt elkaar vragen zoals ‘waarom vroeg je dat niet aan de cliënt?’ of ‘waarom nam je genoegen met dat antwoord?’. Een coach van de MO-zaak fungeert als onafhankelijk begeleider en reikt zo nodig methodieken aan, maar praat niet inhoudelijk mee. Wel zorgt de coach dat jij en je collega zich veilig voelen, zodat je alles kunt bespreken waar je tegenaan loopt.

Casuïstiek
Met je collega’s tot op de draad uitpluizen hoe je een casus aanpakt, welke stappen je neemt, waar je tegenaan loopt, volgens welke methode je als team wilt werken. Van casuïstiek op dat niveau groeien jij en je collega’s. Maar dat vraagt wel wat! Veiligheid en methodiek moeten gewaarborgd zijn, want men stelt zich kwetsbaar op. Een onafhankelijke docent van de MO-zaak biedt uitkomst door de sessie vóór te zitten. We reiken je de juiste methodiek aan en leren je alles over motiverende gesprekstechniek, zodat het gesprek positief en veilig verloopt.

Motiverende gespreksvoering
In het sociaal domein wordt ingezet op het benutten van eigen kracht en netwerk van de cliënt en zijn motivering om de eigen regie te pakken en zelf naar oplossingen te zoeken. Bij sommige cliënten stuit dit op weerstand; ze vinden dit lastig. Motiverende gespreksvoering is een gespreksstijl die gericht is op samenwerking. Je versterkt er de motivatie en bereidheid tot verandering mee bij je gesprekspartner – in dit geval de cliënt – doordat je diens ambivalentie verkent en vermindert. Niet de redenen of oplossingen van de consulent of hulpverlener, maar de redenen van de cliënt brengen werkelijke gedragsverandering op gang. Motiverende gespreksvoering is op alle doelgroepen toepasbaar door de vraagstelling aan te passen aan de mogelijkheden van de cliënt met zijn beperkingen. We leren jou en je collega’s hoe je deze techniek gebruikt.

Als CRBKO-geregistreerde opleider brengen wij geen btw in rekening.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.