de MO-zaak

Keukentafelgesprek en vraagverheldering

We lossen het samen op
Een luisterend oor en een scherpe blik zijn essentieel om de vraag van de cliënt duidelijk te krijgen. Lang niet alle cliënten kunnen verwoorden wat er aan de hand is. Onze adviseurs horen tijdens een keukentafelgesprek ook wat niet gezegd wordt en zien zaken waar een ander misschien overheen kijkt. Zo breed zoeken onze experts ook naar oplossingen. Ze bespreken met de cliënt welke algemene en voorliggende voorzieningen er zijn. En dat is een vak. Na de decentralisaties is het grijze gebied tussen de Wmo, Wlz en Zvw eerder groter geworden dan kleiner. Veel cliënten zien door de bomen het bos niet meer.
We nemen met de cliënt door welke mogelijkheden hij vanuit eigen kracht en netwerk heeft. Onze onafhankelijke adviseurs doen dat via de motiverende gesprekstechniek , een methode waarbij de cliënt zelf oplossingen aandraagt. Dat vermindert eventuele weerstand substantieel. En voorkomt een onnodig beroep op de Wmo.

Mantelzorgondersteuning
In het eerste gesprek met de cliënt over de beperkingen die hij ervaart, kijken we ook naar mantelzorgers en hun eventuele overbelasting. Want uitval van mantelzorg heeft grote impact op cliënt en mantelzorger, en op hun omgeving. Veelal heeft de cliënt dan acuut meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld crisisopvang, met alle – financiële – rompslomp van dien. Bovendien wordt de werkgever van de mantelzorger geconfronteerd met een zieke werknemer. Investeren in uitvalpreventie door tijdige mantelzorgondersteuning en signaleren van overbelasting loont dus voor alle partijen!

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.