de MO-zaak

Implementatie van beleid

Wat zijn uw uitgangspunten?
Beleid maken is een vak, beleid maken dat werkt een kunst. We zien vaak dat de beleidsmakers en de uitvoeringsafdeling niet dezelfde taal spreken, laat staan dezelfde doelstellingen hebben. En dan wordt het lastig om het beleid zo te vertalen en te implementeren dat een effectieve uitvoering is gegarandeerd. Daarom moet duidelijk worden wat u precies wilt bereiken. Zijn bezuinigingen uw drijfveer of zoekt u innovatieve projecten in de Wmo? En richt u zich daarbij ook op onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning?

Verbinden
De MO-zaak heeft contact met beleids- én uitvoeringsafdelingen en weet als geen ander verbinding te leggen. Dat doen we tussen mensen en dat doen we tussen wensen, doelstellingen en de uitvoering in de weerbarstige praktijk. We werken al sinds ver voor de invoering van de Wmo op dit interessante snijvlak. Bovendien kijken we bij meer dan driehonderd opdrachtgevers in de keuken en zien we veel dingen goed én minder goed gaan.

Samen naar een hoger plan
Als wij voor u aan de slag gaan, ligt onze focus altijd op een werkbare uitvoering. We zorgen voor de vertaling van uw beleidsuitgangspunten naar concrete werkprocessen en -instructies. We zorgen ervoor dat uw medewerkers de faciliteiten hebben om succesvol te zijn in hun werk, want nieuw beleid uitvoeren en omgaan met nieuwe doelgroepen cliënten is een uitdaging.

Op uw verzoek verzorgen we scholing, zoals coaching on the job,  en introduceren intervisie en teamcoaching. Door kennis en ervaring te delen, brengen uw medewerkers elkaar op een hoger plan. Desgewenst richten we voor u een trainingshelpdesk in, die zeker in de eerste periode zijn nut zal bewijzen.

Naar beter beleid en uitvoering
Ontdekken we vanuit onze activiteiten op het vlak van cliëntondersteuning dat het nieuwe beleid of uw uitvoering bijstelling behoeft, dan zien wij dit als waardevolle informatie. We verzamelen deze ervaringen, die u kunt combineren met ontvangen bezwaren, klachten en informatie uit cliënttevredenheidsmeting. Desgewenst voeren wij de analyse uit en leveren we uw beleids- en uitvoeringsafdeling input voor aanpassing van het beleid. En uw uitvoeringsafdeling adviseren we hoe ze de werkprocessen  en kwaliteit van de gespreksvoering kunnen verbeteren.

Ervaren team
Onze Wmo-coördinator heeft de beschikking over een multidisciplinair team van ervaren inhoudsdeskundigen, adviseurs op het gebied van Beschermd wonen, een jurist, een business-analist en een kwaliteitsmedewerker. Bovendien kan hij leunen op ervaren project- en procesmanagers.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.