de MO-zaak

Detachering

Extra handen, extra kennis
Als gemeente bent u verantwoordelijk voor onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning. Als expertisecentrum cliënt- en mantelzorgondersteuning leveren wij interim-specialisten die specifiek geschoold zijn op dit vlak. En dat levert cliënttevredenheid op, omdat onze specialisten de cliënt in de startfase goed voorlichten en een reëel beeld schetsen van mogelijkheden en onmogelijkheden. Voor de gemiddelde cliënt is ondersteuning vinden als zoeken naar de spreekwoordelijke speld in een enorme hooiberg.
We zoeken samen eerst naar oplossingen vanuit voorliggende voorzieningen zoals Wlz en Zvw. En dat is een vak; het grijze gebied tussen de Wmo, Wlz en Zvw is groot en de veranderingen moeten zich de komende jaren nog uitkristalliseren. Vervolgens bekijken we samen of er oplossingen zijn vanuit eigen kracht of het sociaal netwerk van de cliënt. Zo voorkomen we onnodig beroep op de Wmo en krijgt de cliënt een reëel beeld van wat hij kan verwachten van de gemeentelijke of andere ondersteuning.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaakprofessional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.
Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.