de MO-zaak

Cliëntondersteuning & mantelzorg

Cliëntondersteuning
De Wmo verplicht u als gemeente tot cliëntondersteuning. De ondersteuner moet deskundig en onafhankelijk zijn en het belang van de cliënt voor ogen houden. In de praktijk blijkt dat ingewikkeld, bijvoorbeeld als de ondersteuner voor een gemeente of zorgaanbieder werkt. Lastig voor de ondersteuner, niet goed voor de cliënt.

Onafhankelijk en deskundig
Met een cliëntondersteuner van de MO-zaak bent u verzekerd van een écht onafhankelijke deskundige die handelt in het belang van de burger. Onze cliëntondersteuner kent de wet- en regelgeving. Niet alleen van de Wmo, maar ook van de Wlz, de Zvw en het grijze gebied tussen deze drie wetten. Hij weet uit ervaring hoe een keukentafel-, bezwaar- of CIZ-gesprek werkt, hoe een aanvraag- of meldingsformulier moet worden ingevuld en wat de cliënt kan verwachten van een (her)indicatie. Een cliëntondersteuner van de MO-zaak is realistisch, ook als een beroep op een Wmo-maatwerkvoorziening toch niet de juiste ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld omdat er oplossingen zijn in het eigen netwerk of een beroep kan worden gedaan op de Wlz of zorgverzekering. Want alleen een reële boodschap is in het belang van de cliënt. Met de juiste gesprekstechniek voorkomt onze professional zo een onnodige aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo. En dat is in ieders belang.

Ondersteuning voor alle doelgroepen
De MO-zaak heeft ervaring met alle doelgroepen die met een ondersteuningsvraag bij u aankloppen. Of dat nu cliënten zijn met een somatische aandoening, een verstandelijke beperking, of psycho-geriatrische of psychische problematiek.

Mantelzorgondersteuning
Bij een goede mantelzorgondersteuning is veel te winnen! Mantelzorgers worden steeds belangrijker en hun taken complexer. Maar meestal zijn zij geen professional, rollen ze door omstandigheden in de complexe wereld van de zorg. In de wirwar van regels en instanties is het lastig de weg vinden, en ook gemeentemedewerkers weten soms de antwoorden niet. Begrijpelijk dus dat de vraag naar professionele mantelzorgondersteuning toeneemt. Onze mantelzorgondersteuners hebben in de zorg gewerkt en kennen de wetten en regels tot in de puntjes. Dat maakt ze bij uitstek geschikt als praktisch adviseur voor alle partijen: de gemeente, de mantelzorger en diens werkgever.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.