de MO-zaak

Toegangsbepaling

Wij voorkomen bezwaar
Gemeenten die onze adviseurs inschakelen voor toegangsbepaling, krijgen over het algemeen weinig te maken met bezwaar, laat staan met beroep. Vaste procedure bij de MO-zaak is dat onze adviseur aan het eind van het gesprek vraagt of de cliënt zich kan vinden in het advies en tevreden is. Blijkt onvrede, dan geeft onze medewerker dat direct door aan de gemeente en bieden we de cliënt een second opinion aan, waarin een andere adviseur of arts de situatie opnieuw bekijkt. Kan de cliënt zich nog steeds niet vinden in het advies, dan proberen we via mediaton bezwaar vóór te zijn.

Mediation
In het mediation-gesprek nemen we nog eens met de cliënt door hoe het advies tot stand is gekomen en nemen we de tijd om misverstanden en onduidelijkheden uit de weg te ruimen. Door motiverende gesprekstechniek  lukt het meestal de meeste bezwaren alsnog te voorkomen. Twee tot drie procent van de cliënten besluit toch bezwaar aan te tekenen, waarvan een fractie gegrond wordt verklaard. Het aantal beroepzaken is verwaarloosbaar als wij voor u indiceren.

Bezwaar en beroep
Een goed onderbouwde beslissing kan voorkomen dat een bezwaar uitmondt in een beroepzaak. Daarom kunt u altijd rekenen op ons team van bezwaar- en beroepmedewerkers en juristen. Wij vinden dat elke klacht er één te veel is, en nemen dus elk bezwaar even serieus. Als klant van de MO-zaak kunt u bovendien gebruikmaken van de expertise van onze partner Kenniscentrum Wmo. Krijgt u onverhoopt met veel bezwaren te maken in uw gemeente, bijvoorbeeld na een groot herbeoordelingsproject, dan nemen we dat werk als project van u over of detacheren we onze bezwaar- en beroepmedewerkers.

Meer weten? Mail naar  algemeen@mozaak.nl.