de MO-zaak

Sociaal-medisch advies

Voorkomen van bezwaar
Met een medische beoordeling en uitgebreide onderbouwing van een negatief advies, staat u als gemeente sterker in een eventueel bezwaarzaak. U heeft immers zorgvuldig onderzoek gedaan. Bovendien is de MO-zaak altijd gericht op het voorkomen van bezwaar. Dus als een second opinion van een collega-arts helpt om bezwaar te voorkomen, dan   behoort dat bij ons tot de mogelijkheden.

Second opinion voor de cliënt
Is de cliënt het niet eens met uw advies of beschikking dan kunt u hem naar de MO-zaak arts doorverwijzen voor een second opinion. Zo wordt de situatie opnieuw onafhankelijk beoordeeld en voelt de cliënt zich gehoord. Vaak is dit al genoeg om een kostbare en tijdrovende bezwaar- en eventueel beroepsprocedure te voorkomen.

Beroepsgeheim
Medische informatie opvragen en beoordelen, is voorbehouden aan een arts. Toch zien we geregeld dat wijkteams en zelfs cliëntondersteuners een advies uitbrengen! Elke burger, moet er op kunnen vertrouwen dat alleen een arts medische zaken met hem bespreekt en die beoordeelt.

Arts-specialisten
Behalve een arts Maatschappij en Gezondheid en een forensisch arts hebben we indicatie- en adviesartsen (I&A-artsen) en basisartsen die gespecialiseerd zijn in sociaal-medisch advies. Onze artsen hebben allen ervaring met de doelgroepen uit de Wmo, Wlz en Jeugd. Ze zijn goed benaderbaar voor de cliënt, geschoold in gesprekstechniek en wars van medisch jargon. Ze weten altijd de juiste professionele houding aan te nemen en hebben oog en oor voor de cliënt, zonder in de zorgverlenersrol te stappen.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.