de MO-zaak

Bezwaar en beroep

Nauwelijks bezwaar
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar opdrachtgevers die ons de toegangsbepaling  laten uitvoeren, krijgen maar weinig te maken met bezwaar. Zelfs bij herindicaties Hulp bij huishouden en Begeleiding is ons bezwaarpercentage gemiddeld twee tot drie procent; een fractie daarvan wordt gegrond verklaard. Daar zijn we best trots op, al kan het altijd beter. Want elke klacht nemen we serieus. Dát is de basis van onze aanpak.

Wij lossen het voor u op
Met een bezwaarpercentage van gemiddeld twee procent is onze aanpak bewezen effectief. Die delen we graag met u, juist als u de vraagverheldering en toegangsbepaling zelf organiseert. Dreigt er bezwaar, dan bieden we aan dat onze adviseur of arts een second opinion uitvoert. Helpt dat niet, dan stellen we mediation voor. Hierdoor is het aantal bezwaar- en beroepszaken uiteindelijk minimaal. Maar komt het er toch van, dan ondersteunen onze bezwaarmedewerkers en juristen u bij de afhandeling.

Piek aan bezwaren?
Wordt u geconfronteerd met een piek in bezwaarzaken, bijvoorbeeld door een herindicatieproject? Ervaring leert dat dit enorm verstoort en zorgt voor overbelasting van uw organisatie. Wij nemen deze tijdelijke werkvoorraad als project van u over en zorgen dat de bezwaren binnen de wettelijke termijnen worden behandeld en afgerond. Of we detacheren een bezwaar- en beroepsspecialist om achterstanden in te lopen.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Bekijk hier onze case.