de MO-zaak

Toegangsbepaling

Specialistenwerk
De toegangsbepaling voor Beschermd wonen vereist van een adviseur specifieke kwaliteiten. Want het gaat om kwetsbare cliënten en om een gevoelig onderwerp: waar de cliënt komt te wonen. Dat is een verantwoordelijkheid waar de meeste wijkteams geen expert voor in huis hebben. Begrijpelijk. Onze getrainde adviseurs weten haarfijn welke gesprekstechnieken in deze situaties nodig zijn.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de cliënt en wil de cliënt de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Elke cliënt is uniek
Gaat het om een psychiatrische patiënt die niet meer wordt behandeld of om een ex-verslaafde die alle dagelijkse handelingen weer moet leren uitvoeren voordat hij zelfstandig kan wonen? Dat is een wereld van verschil voor de manier waarop onze adviseurs het traject van toegangsbepaling aanpakken. Het maakt ze niet uit of u ons inschakelt voor één beoordeling of om achterstanden in te lopen: elke cliënt is uniek en krijgt de aandacht en toewijding die hem of haar toekomt. Onze werkwijze leidt tot bijzonder weinig bezwaar en nog minder beroep. Komt dat er toch van, dan staan we u graag bij. Te beginnen met een second opinion of mediation.

Coaching on the job
Wilt u dat uw medewerkers straks net zo fijngevoelig en deskundig indiceren, dan leren we ze dat met plezier. Bijvoorbeeld via coaching on the job: zelf aan de slag, maar wel samen met onze ervaren trainer en mentor.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.