de MO-zaak

Toegangsbepaling in project

Oplopende werkvoorraad
Door allerlei omstandigheden kan uw werkvoorraad in toegangsbepaling, herindicaties  en bezwaarafhandeling op het gebied van Beschermd wonen oplopen en tot achterstanden leiden. Dat levert stress op bij uw medewerkers en bij burgers. Bovendien leiden achterstanden tot verdere verstoring in het werk, zoals meer telefoontjes naar uw frontoffice of overschrijding van de wettelijke termijnen, met alle – financiële – gevolgen van dien.

De oplossing
Dit is snel verleden tijd als u de MO-zaak inschakelt: wij zijn onafhankelijk en deskundig en werken moeiteloos vóór de afgesproken einddatum een bulk ondersteuningsaanvragen Beschermd wonen voor u weg. Het aantal kan variëren van enkele aanvragen tot een paar honderd. Doordat we bij zoveel gemeenten over de vloer komen, weten we dat uw Wmo-verordening en afwegingskader nét even anders in elkaar steken dan die van uw buurgemeente en dat we de regels bij u dus net even anders moeten toepassen.

Projectmatige aanpak ontzorgt
We pakken de werkzaamheden aan als project: we isoleren een deel van uw werkvoorraad en handelen de aanvragen binnen de wettelijke termijnen af. Vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de administratieve verwerking in uw eigen systeem nemen we de werkzaamheden van u over. Desgewenst beantwoorden we ook de telefonische vragen van cliënten en handelen we de bezwaren voor u af.
Onze projectmatige aanpak is efficiënt en ontzorgt u volledig.

Extra aandacht voor pgb
Blijkt een individuele maatwerkvoorziening uiteindelijk de oplossing voor het participatieprobleem van de cliënt en wil de cliënt de maatwerkvoorziening via een pgb invullen, dan nemen we in het gesprek de pgb-toets mee. Daarin testen we de motivatie van de cliënt om te kiezen voor een pgb. Wat is het voordeel van een pgb boven zorg in natura om de geformuleerde zorgdoelen te bereiken? Of is zorg in natura een gelijkwaardig alternatief voor het pgb? Vervolgens onderzoeken we of de cliënt in staat is om het pgb-houderschap te vervullen. Onze professionals zijn getraind dit vaak lastige onderdeel zorgvuldig uit te vragen.

Altijd op de hoogte
Bij voorkeur werken we buiten uw organisatie, zodat we u niet extra belasten. In elke fase van het project heeft u een volledig overzicht van onze werkzaamheden via ons cliëntvolgsysteem. Daarnaast houden we u wekelijks op de hoogte van onze vorderingen via onze uitgebreide digitale managementrapportage.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.