de MO-zaak

Detachering

Extra handen, extra kennis
Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig? In de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum leveren wij interim-specialisten specifiek geschoold en ervaren op het gebied van Beschermd Wonen. Van administratief ondersteuner, Wmo-coördinator, casemanager of arts; onze professionals komen uw team graag versterken. En altijd met een pragmatische instelling en gericht op resultaat met oog en oor voor uw cliënt.
Ze hebben kennis van zaken en weten van aanpakken.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaakprofessional. Want onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior consulenten en juristen ook  een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.
Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naaralgemeen@mozaak.nl.