de MO-zaak

Wmo & wlz

Extra handen, extra kennis
Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig? In de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum leveren wij interim-specialisten voor elk gebied en elke taak binnen de Wmo of Participatiewet. Van administratief ondersteuner, Wmo-coördinator, casemanager, arbeidsdeskundige of arts; onze professionals komen uw team graag versterken. En altijd met een pragmatische instelling en gericht op resultaat met oog en oor voor uw cliënt.
Ze hebben kennis van zaken en weten van aanpakken.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaakprofessional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.
Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar algemeen@mozaak.nl.

Beschermd Wonen

Extra handen, extra kennis

Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig? In de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum leveren wij interim-specialisten specifiek geschoold en ervaren op het gebied van Beschermd Wonen. Van administratief ondersteuner, Wmo-coördinator, casemanager of arts; onze professionals komen uw team graag versterken. En altijd met een pragmatische instelling en gericht op resultaat met oog en oor voor uw cliënt.

Ze hebben kennis van zaken en weten van aanpakken.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaak professional. Want onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior consulenten en juristen ook  een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.

Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Cliëntondersteuning en mantelzorg

Extra handen, extra kennis

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning. Als expertisecentrum cliënt- en mantelzorgondersteuning leveren wij interim-specialisten die specifiek geschoold zijn op dit vlak. En dat levert cliënttevredenheid op, omdat onze specialisten de cliënt in de startfase goed voorlichten en een reëel beeld schetsen van mogelijkheden en onmogelijkheden. Voor de gemiddelde cliënt is ondersteuning vinden als zoeken naar de spreekwoordelijke speld in een enorme hooiberg.

We zoeken samen eerst naar oplossingen vanuit voorliggende voorzieningen zoals Wlz en Zvw. En dat is een vak; het grijze gebied tussen de Wmo, Wlz en Zvw is groot en de veranderingen moeten zich de komende jaren nog uitkristalliseren. Vervolgens bekijken we samen of er oplossingen zijn vanuit eigen kracht of het sociaal netwerk van de cliënt. Zo voorkomen we onnodig beroep op de Wmo en krijgt de cliënt een reëel beeld van wat hij kan verwachten van de gemeentelijke of andere ondersteuning.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaak-professional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.

Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Jeugd

Pragmatische jeugdspecialisten

Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig in de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum Jeugd leveren wij interim-specialisten die specifiek geschoold en ervaren zijn op het gebied van jeugdhulp. Van administratief ondersteuner, Jeugd-coördinator, casemanager tot arts: onze professionals komen uw team graag versterken. En altijd met een pragmatische instelling en gericht op resultaat met oog en oor voor uw cliënt en zijn ouders.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaak-professional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.

Besteedt u de werkzaamheden Jeugdhulp liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar

Wat zijn uw uitgangspunten?

Beleid maken is een vak, beleid maken dat werkt een kunst. We zien vaak dat de beleidsmakers en de uitvoeringsafdeling niet dezelfde taal spreken, laat staan dezelfde doelstellingen hebben. En dan wordt het lastig om het beleid zo te vertalen en te implementeren dat een effectieve uitvoering is gegarandeerd. Daarom moet duidelijk worden wat u precies wilt bereiken. Wilt u basisondersteuning voor alle burgers in de lucht houden, zijn bezuinigingen uw drijfveer, of wit u komen tot innovatieve projecten in het sociaal domein?

Verbinden
De MO-zaak heeft contact met beleids- én uitvoeringsafdelingen en weet als geen ander verbinding te leggen. Dat doen we tussen mensen en dat doen we tussen wensen, doelstellingen en de uitvoering in de weerbarstige praktijk. We werken al sinds ver voor de invoering van de Wmo op dit interessante snijvlak. Bovendien kijken we bij meer dan driehonderd opdrachtgevers in de keuken en zien we veel dingen goed én minder goed gaan.

Samen naar een hoger plan
Als wij voor u aan de slag gaan, ligt onze focus altijd op een werkbare uitvoering. We zorgen voor de vertaling van uw beleidsuitgangspunten naar concrete werkprocessen en -instructies. We zorgen ervoor dat uw medewerkers de faciliteiten hebben om succesvol te zijn in hun werk, want nieuw beleid uitvoeren en omgaan met nieuwe doelgroepen cliënten is een uitdaging. Zo is ontwikkeling van uw medewerkers een vanzelfsprekend vervolg op nieuw beleid en stelt u ze in staat hun taak goed uit te voeren en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Op  uw verzoek verzorgen we scholing, zoals coaching on the job, en introduceren intervisie en teamcoaching. Door kennis en ervaring te delen, brengen uw medewerkers elkaar op een hoger plan. Desgewenst richten we voor u een trainingshelpdesk in, die zeker in de eerste periode zijn nut zal bewijzen.

Ervaren team
Onze opleidingscoördinatoren werken samen met een multidisciplinair team, waarin naast de Wmo-coördinator ervaren inhoudsdeskundige adviseurs, een jurist, een businessanalist en een kwaliteitsmedewerker zitting hebben. Bovendien kunnen zij leunen op ervaren project- en procesmanagers.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Van Beleid naar Uitvoering

Extra handen, extra kennis

Loopt uw werkproces niet zoals u zou willen of moet nieuw beleid worden geïmplementeerd? Als expertisecentrum leveren wij interim-specialisten om dit soort klussen te klaren. Onder leiding en toezicht van uw eigen teammanager of als project: we zorgen ervoor dat de zaak op rolletjes loopt en uw uitvoeringsmedewerkers maximaal succesvol kunnen zijn.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaak-professional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.

Besteedt u de werkzaamheden liever als project uit? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.

Bezwaar en beroep

Extra handen, extra kennis

Heeft u tijdelijk extra capaciteit nodig in de vorm van extra medewerkers of additionele kennis? Als expertisecentrum leveren wij ervaren interim-specialisten bezwaar en beroep. Maar ook klachtafhandeling en second opinion en mediation zijn bij ons in goede handen. Want bezwaar voorkomen scheelt een hoop gedoe, en dus ook geld. Bovendien scoort u beter op cliënttevredenheid. Want een cliënt die écht wordt gehoord en wiens situatie goed wordt bekeken door een onafhankelijke en deskundige partij, maakt niet onnodig bezwaar.

Het team achter de professional
U heeft niet alleen de beschikking over de kennis en kunde van deze éne MO-zaak-professional. Onze gedetacheerde medewerker vaart zo nodig op de ondersteuning van onze interne vraagbaak, waarin naast senior-consulenten en juristen ook een kwaliteitsmedewerker, procesmanager, arts en businessanalist zitting hebben.

Zo werkt het
Na een intakegesprek maken we werkafspraken op maat. Dankzij tussentijdse evaluaties houden we gezamenlijk vinger aan de pols en monitoren we de resultaten. Waar nodig voeren we tijdig de capaciteit op of af.

Besteedt u de werkzaamheden liever project uit, bijvoorbeeld bij een piek aan bezwaren? Klik hier  voor meer informatie over onze projectmatige aanpak die u volledig ontzorgt en uw interne organisatie ontlast.

Meer weten? Mail naar zakelijk@mozaak.nl.