de MO-zaak

Gemeente Haren

Training Begeleiding: leerzaam en eigentijds
‘Als afdeling Wmo van de gemeente Haren liepen mijn vier collega’s en ik er tegenaan dat we niet alles weten over Begeleiding en hoe dat werkt met de nieuwe Wmo-doelgroepen. Onze kennis over psychiatrie, verstandelijke beperking en psychogeriatrie schoot tekort of was weggezakt. Omdat we de MO-zaak al lang kennen en zij door hun CIZ-achtergrond alles weten van Begeleiding vroegen we hun afdeling Opleidingen een training voor ons te verzorgen.

Samen aan de slag
Dat pakte goed uit. De theorie bestond uit e-learningmodules met veel info, maar door de prettige lay out en de aansprekende filmpjes bleef het te behappen. Het is plezierig dat je zelf kunt bepalen wanneer en waar je ermee verder gaat, en met welke module. Helemaal van deze tijd. De navigatie was wel even wennen, maar zodra we die doorhadden, werkte het prima. In het praktijkdeel brachten we bijvoorbeeld alle doelgroepen in kaart en inventariseerden we hoe we in Haren met Begeleiding om willen gaan. Door samen aan de slag te gaan en te discussiëren, blijft de theorie uit de e-learning hangen. Die combinatie maakt het een heel leerzame training.

Weerbarstige praktijk
We vinden het lastig dat Wmo-begeleiding anders is dan AWBZ-begeleiding. Dat is geen tekort in de training, het ligt aan de praktijk. We zouden graag horen hoe andere gemeenten dat aanpakken. De docente van de MO-zaak had ideeën over hoe we met een kleine aanpassing in onze verordening het probleem iets kunnen aanpakken en heeft daarover gesproken met onze beleidsmedewerkers. Fijn dat ze ook buiten de training met ons mee dacht.’

Puck Oude Lansink, Wmo-consulent en lid Wijkteam, gemeente Haren

Gemeente Leeuwarden

‘De MO-zaak is vooral projectmatig heel sterk’
‘De MO-zaak doet voor de gemeente Leeuwarden veel in het sociaal domein. Ze zijn vooral projectmatig heel sterk, ze organiseren grote klussen strak waardoor de uitvoering volgens plan verloopt. En als er dan tussentijds iets gebeurt wat acute inzet vraagt dan schuiven ze het reguliere werk even opzij om bij te springen. Ook nu we zelf meer doen en de rol van de MO-zaak dus kleiner wordt, blijft hun werkhouding en inzet onveranderd professioneel en positief.’

Johan Hartmann, beleidsmedewerker Welzijn, gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

‘Meedenkende adviseurs met praktische inslag’
‘De gemeente Leeuwarden doet al jaren zaken met de MO-zaak: ze zijn goed ingevoerd in alle facetten van het sociaal domein. Ze voeren voor ons onder meer de Jeugdbeschikkingen uit en de facturatie die daarbij komt kijken. Mijn afdeling overlegt wekelijks met de ketenpartners, waarbij ook de MO-zaak aanschuift en elke zes weken bespreek ik met de MO-zaak de voortgang van hun werk. Het valt me op dat ze erg praktisch en oplossingsgericht zijn ingesteld.

Cliëntbelang
Zo vroegen hun adviseurs en onze wijkteamleden zich af of het in sommige gevallen wel nodig is om een herindicatie voor medicijnen te geven. In een constructief overleg besloten we dat het soms ook eenvoudiger kan, en dus herindiceren de adviseurs niet meer alle Jeugdcliënten. Heel positief dat de MO-zaak dan aan het cliëntbelang denkt en aan dat van ons, in plaats van hun eigenbelang.

Zonder rompslomp
Een ander voorbeeld van hun praktische inslag blijkt bij kortdurende ondersteuning. De wijkteams willen die zorg natuurlijk zo snel mogelijk inzetten, vooral om erger te voorkomen. Maar de MO-zaak moet wél alle informatie krijgen om de administratie goed te kunnen afhandelen voor ons. Ze maakten een heel simpel in te vullen formuliertje voor de wijkteams en zeiden: “Mail het ons maar, wij verwerken het in de systemen. Kunnen jullie direct aan de slag met de cliënt.” Dat is voor mij de MO-zaak: geen rompslomp, maar handen uit de mouwen.’

Voke de Boer, beleidsmedewerker gemeente Leeuwarden

Gemeente Oldenzaal

‘Marginaal aantal bezwaren na herindicatieproject’
‘De gemeente Oldenzaal schakelt de MO-zaak geregeld en naar volle tevredenheid in. De ene keer is het een project herindicaties voor hulp bij huishouden, de andere keer leveren ze personeel dat ons helpt de werkvoorraad weg te werken. Maar welke opdracht ze ook uitvoeren, ze leveren altijd kwalitatief goede medewerkers die bovendien eenvoudig voegen in ons team. Dat vinden we ook belangrijk.
De MO-zaak komt bij veel gemeenten over de vloer en daar profiteert Oldenzaal van: de kennis die ze elders hebben opgedaan, delen ze met ons en dat levert een efficiënter werkproces op.

Snel en zorgvuldig
Kort geleden hebben ze herindicaties individuele en groepsbegeleiding gedaan, dat verliep geruisloos en in hoog tempo. Nu is snelheid natuurlijk niet zaligmakend, het moet toch in de eerste plaats kwalitatief goed en accuraat zijn. Dat kun je aan ze overlaten. Oldenzaal streeft duurzaam partnerschap na met onze instellingen, dus het is zaak zorgvuldig met elkaar om te gaan. Zo leverde de herindicaties voor begeleiding bij sommige instellingen nogal wat weerstand op en dan wisten de indicatieadviseurs van de MO-zaak goed te interveniëren. Merkten ze in het eerste gesprek tegenstand dan meldden ze dat aan ons, waarna wij de gesprekken overnamen. Het aantal bezwaren is marginaal, maar ook dat weten we intussen wel als we de MO-zaak een project toevertrouwen.’

Marcel Punt, teamleider Jeugd en Zorg gemeente Oldenzaal

Gemeente Emmen

‘Ze helpen ons deskundig uit de brand’
“Bij de gemeente Emmen kenden we de MO-zaak al als productieve contractpartner voor opdrachten binnen het sociaal domein. Daar weten zij alles van af. Vorig jaar hebben ze een grote opdracht voor ons uitgevoerd, dat was naar volle tevredenheid. Het ging om indicatieadvies Begeleiding Individueel en Groep en Beschermd wonen. De MO-zaak adviseerde op basis van de gespreksverslagen van zorgaanbieders, tenzij een cliënt een pgb wilde, want dan deed de MO-zaak het hele traject. Hun adviseurs hebben de kwaliteit in huis om te beoordelen of de cliënt het pgb adequaat zelf kan beheren of dat een bewindvoerder moet worden aangesteld. Intussen voert de MO-zaak ook herindicaties en reguliere aanvragen voor ons uit.

Eén aandachtspuntje
Meestal werkt de MO-zaak vanaf eigen locaties, maar voor een pilot zitten nu twee van hun professionals bij ons op de afdeling. Zij houden toezicht op de toegangsbepaling Begeleiding en Beschermd wonen en controleren deskundig elk verslag dat een zorgaanbieder maakt van een keukentafelgesprek. Voor de aanbieders is dit een nieuwe taak en sommige vinden het moeilijk die gesprekken volgens de Wmo-regels te voeren. Soms klopten dan de gegevens in de verslagen niet, waardoor de aanbieder ze opnieuw moest opvragen. Dat was voor iedereen onwenselijk. Nu filtert de MO-zaak de fouten er direct uit en dat scheelt veel tijd. De pilot is wel wat omslachtig, maar het is een prima oplossing tot de volgende aanbesteding. We zijn heel blij dat de MO-zaak ons zo professioneel uit de brand helpt. De kwaliteit van de adviezen is goed en ze zijn binnen de afgesproken tijd rond. Eén aandachtspuntje voor de MO-zaak: ze mogen best wat nadrukkelijker uitdragen hoe goed ze zijn.’

Wilfred van Wolferen, senior accountmanager gemeente Emmen

Dynamo, Amsterdam

‘Dat hadden we eerder moeten doen’
‘Dynamo is een organisatie die zich inspant om Amsterdammers mee te laten doen in de samenleving. We helpen bewoners hun sociale netwerken te verstevigen en we ondersteunen buurtbewoners die zich voor anderen in de wijk inzetten. In 2015 zijn de wijkzorgnetwerken in Amsterdam van start gegaan en Dynamo is hierin een van uitvoerende partners. Indiceren is een nieuwe taak. Eerlijk gezegd, vind ik dat de overheid trainingen moet regelen en betalen bij dit soort ingrijpende wijzigingen, maar dat is dus niet gebeurd. Het heeft best lang geduurd voordat we tot deze training besloten, ook al omdat we van de gemeente hoorden dat we beter even konden afwachten, vanwege mogelijke wijzigingen. Dat bleek niet het geval. Onze medewerkers bleven behoefte houden aan meer inhoudelijke kennis over indiceren. Dat kwam niet aangewaaid.’

Gedreven trainer
We besloten de MO-zaak een training te laten verzorgen: indiceren is hun dagelijkse werk. Hun projectleider vroeg ons alle vragen die we over het onderwerp hadden naar haar te sturen plus drie casussen. Met die informatie maakte zij voor ons een maatwerkscholing van een dagdeel. We hadden vooral behoefte aan kennis: wat kom je tegen bij indiceren, hoe verloopt zo’n proces, waar moet je op letten? Vrij theoretisch dus, maar onze gedreven trainer slaagde er met humor en af en toe een kritische noot prima in ons bij de les te houden. Wat ook hielp was dat collega’s de vragen en problemen herkenden die aan de orde kwamen. Terugkijkend zijn we blij dat we de training van de MO-zaak hebben ingekocht, dat hadden we eerder moeten doen. Met de kennis die onze medewerkers er hebben opgedaan, kunnen ze nu veel beter uit de voeten met indicaties.’

Joke Raak, coördinator projecten, Dynamo Amsterdam

Gemeente Kerkrade, Werk, Inkomen, Zorg

‘Klein-adviesteam helpt consulent en cliënt’
‘We hebben in de gemeente Kerkrade al jaren een consulentenoverleg, dat we het klein-adviesteam noemen. Elke week houdt een vaste arts van de MO-zaak spreekuur voor onze Wmo-consulenten waarin ze terecht kunnen met medische vragen over hun cliënten: “Klopt het dat deze fibromyalgiepatiënt deze taken in huis niet zelf kan uitvoeren?” Zo’n laagdrempelig, informeel overleg maakt dat onze consulenten zich vrij voelen hun vragen te stellen en dat komt het advies ten goede. Als blijkt dat de arts meer informatie nodig heeft en hij de cliënt wil zien, dan is het voor alle partijen prettig dat hij al van de hoed en de rand weet. Ook voor de cliënt, want die hoeft niet dezelfde vragen opnieuw te beantwoorden.’

Participatiespreekuur
De consulenten geven van tevoren aan over welke casussen ze het willen hebben in het klein-adviesteam, zodat de arts zich kan voorbereiden. Maar er is altijd ruimte voor spontane kwesties en vragen. Deze opzet bevalt ons zo goed, dat we sinds kort ook zo’n spreekuur hebben voor onze bijstand-consulenten. Met dezelfde arts ja, we zijn heel tevreden over Joost. We kennen elkaar al zo lang en werken plezierig samen, dat helpt absoluut.’

Snel duidelijkheid
Dankzij onze klein-adviesteams kunnen onze consulenten sneller een gefundeerd advies uitbrengen en weten de cliënten dus eerder waar ze aan toe zijn. Ook als dat niet is wat ze gehoopt hadden, kan het maar beter snel duidelijk zijn.’

Marie-Therese Bindels-Counotte, beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Zorg, gemeente Kerkrade

Gemeente Leiden

Goed gesprek kweekt begrip
‘Ongeveer 2400 Leidenaars moesten geherindiceerd voor Hulp bij huishouden; dat is een te groot aantal om binnen onze eigen gelederen uit te voeren, omdat er dan ander werk blijft liggen. Ondanks dat we vaker met de MO-zaak werken, wilden we een goede vergelijking kunnen maken en vroegen daarom offertes op bij verschillende bureaus. Op basis van hun prijs-kwaliteitverhouding hebben we de opdracht toch bij de MO-zaak ondergebracht en dat is goed bevallen.’

Juiste gesprekstechniek
De consulenten van de MO-zaak verstaan hun vak en beschikken over de juiste gespreksvaardigheden. Dat is belangrijk bij een opdracht als deze, waarin het uiteindelijk toch vaak neerkomt op een slechtnieuwsgesprek. Uit onderzoek bleek dat veruit de meeste cliënten tevreden waren over hun gesprek met de consulent van de MO-zaak. Ze begrepen dat de gemeente moet bezuinigen, maar stelden het op prijs dat de consulenten aandacht voor ze hadden en tijd namen om vragen te beantwoorden. Dat was precies wat we wilden bereiken: kwalitatief goede gesprekken waarin de cliënt zich gehoord voelt.’

Soepele communicatie
Onderdeel van de opdracht was dat we steeds op de hoogte wilden blijven van de voortgang van het project en daar heeft de MO-zaak zich ook aan gehouden. De projectleider gaf ons wekelijks een overzicht van de stand van zaken, waarin we bijvoorbeeld konden zien welke rapporten eraan kwamen. Handig, want dan wisten wij hoeveel van onze eigen mensen we paraat moesten houden om die af te handelen. Het project is intussen afgerond en heeft opvallend weinig bezwaren opgeleverd.’

Annuska Snijders, teammanager Maatschappelijke Ondersteuning en Stadsbank

Gemeente Den Helder

Betrouwbare, flexibele partner
‘De MO-zaak is ons ventiel, zeg ik altijd: waar werkvoorraden in het sociaal domein oplopen, nemen zij het van ons over. Dan zakt de druk snel. Ze kennen alle facetten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zijn flexibel inzetbaar. Veel gemeenten hebben niet op tijd de herbeoordeling van de zorg voor overgangscliënten Begeleiding uitgevoerd. De gemeente Den Helder heeft gekozen voor rust, en de indicatie voor deze cliënten met een halfjaar verlengd. In die tijd herindiceert de MO-zaak via keukentafelgesprekken 270 overgangscliënten Begeleiding. Ze pakken de herindicaties aan als een project zonder dat ze bij ons in het gemeentehuis zitten. Ook dat werkt prettig. Ze hebben toegezegd alles ruim op tijd af te ronden en zoals ik de MO-zaak ken, maken ze die belofte waar. Een betrouwbare, flexibele partner met verstand van zaken in het sociaal domein.’

Cors van Kruining, teamleider Zorg gemeente Den Helder

Gemeente Rijswijk

Grote klus samen geklaard
‘De gemeente Rijswijk moest ruim 2500 cliënten herindiceren voor Hulp bij huishouden, Begeleiding en Vervoer. Dat was een veel te groot project om binnen onze bestaande formatie aan te kunnen, daarom hebben we de MO-zaak gevraagd bij te springen. We hebben vaker met ze samengewerkt. De adviseurs van de MO-zaak deden de huisbezoeken, gaven ons advies en beantwoordden de vragen die onze eigen consulenten daarover hadden. Hoewel er niemand van de MO-zaak bij ons op de afdeling zat, waren de lijnen kort en was het contact tussen onze consulenten en hun adviseurs goed. Op managementniveau wisten we elkaar te vinden wanneer dat nodig was, vooral op het gebied van werkplanning. De samenwerking was succesvol, we hebben de klus nagenoeg op tijd afgerond en weinig bezwaren binnengekregen. Zeker in verhouding tot het grote aantal beschikkingen.’

Robert van de Graaf, leidinggevende Zorgloket, gemeente Rijswijk

Gemeente Bergen op Zoom

‘Ze hebben gewoon goed werk geleverd’
‘De gemeente Bergen op Zoom schakelt al jaren de MO-zaak in voor medisch advies op afstand en daar zijn we tevreden over. Toen we voor zo’n vierhonderd herindicaties Beschermd wonen en Begeleiding offertes bij verschillende bedrijven opvroegen, kwam de MO-zaak er op prijs-kwaliteit als beste uit. De herbeoordelingen moesten 1 december klaar zijn, zodat onze eigen medewerkers nog een maand hadden voor de administratieve afhandeling. De deadline haalden we net niet, omdat een groot aantal cliënten niet thuis bleek tijdens het schriftelijk aangekondigde huisbezoek. Op de brief die de consulent dan achterliet met verzoek contact op te nemen met de MO-zaak, reageerde ook niet elke cliënt. Dat kostte natuurlijk extra tijd, maar het is toch gelukt het project in de loop van december af te ronden.’

Blij met de hulp
‘We hebben in het gemeentehuis geen ruimte voor tien extra medewerkers, maar dat was geen probleem: de indicatieadviseurs van de MO-zaak werkten vanaf eigen locaties. Ondanks de fysieke afstand waren de lijnen kort, de adviseurs en ook de projectleider waren makkelijk te bereiken en reageerden snel op onze vragen. We zijn blij dat ze ons binnen de gestelde termijn van zo’n bulk herindicaties hebben af geholpen. Zoals het er nu uitziet met maar twee bezwaren. Of dat zo blijft, is nog even afwachten tot de bezwaartermijn over drie weken afloopt. De eindevaluatie was dan ook kort: ze hebben gewoon goed werk geleverd.’

Simone Tromp, senior-adviseur Team Wmo gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Veenendaal

Verstand van zaken
‘Wij moesten snel 1100 cliënten herindiceren voor Hulp bij het huishouden en 300 voor Begeleiding en Jeugd. Dat konden we niet zelf aan, dus hebben we het aanbesteed. De MO-zaak won de aanbesteding op prijs en kwaliteit én hun ervaring: indiceren is hun expertise. Het gaf ons direct al groot vertrouwen dat ze zo’n megaklus onder grote tijdsdruk zonder enige schroom aandurfden. En dat vertrouwen hebben ze niet beschaamd, want binnen de afgesproken tijd kregen ze het voor elkaar zonder één bezwaarschrift. De samenwerking beviel ons zo goed dat we een paar medewerkers van de MO-zaak hebben gevraagd langer te blijven. Zij helpen ons ook de Zorg in natura-beschikkingen op tijd rond te krijgen. Op de MO-zaak kun je bouwen: ze bluffen niet, ze weten gewoon alles van het sociaal domein.’

George Kusters, juridisch kwaliteitsmedewerker gemeente Veenendaal

MO-zaak helpt thuiszorgorganisatie

‘Kwaliteit indicaties spectaculair verbeterd’
Bij een van de grootste thuiszorgorganisaties van het land hielpen we de score op indicatiestelling te verhogen van 65 naar 100 procent. Hoe we dat deden? Adviseurs van de MO-zaak namen tijdelijk de indicatiestelling over van de organisatie. We optimaliseerden het aanvraagproces door het werk te centraliseren. Daardoor konden de verantwoordelijke medewerkers routine ontwikkelen in hun taakuitoefening. We trainden al deze thuiszorgmedewerkers en ontwikkelden werkinstructies en formats. Gedurende het project namen zij de indicatiestelling steeds meer van ons over en brachten we de inzet van onze adviseurs terug. We hielpen het management ook bij de landelijke uitrol van de nieuwe werkwijze om de acceptatie onder hun medewerkers te vergroten. De opdrachtgever koos voor ons omdat onze roots in de AWBZ liggen. Ze spraken meer specialisten, maar de hands on-aanpak van de MO-zaak sprak hen het meeste aan. En dat hebben we volledig waargemaakt.

De versnellingskamer

Supersnelle afhandeling van bezwaarschriften
Een grote gemeente in de Randstad kampte met grote achterstanden in de afhandeling van bezwaarschriften op Wmo-aanvragen. Op advies van de MO-zaak richtte de gemeente een tijdelijke versnellingskamer in waar een jurist, administratief medewerker, arts en senior-adviseur de bezwaren achter elkaar wegwerkten. Doordat ze als een team samenwerkten in dezelfde kamer verbeterde de onderlinge communicatie en konden ze snel besluiten over dossiers nemen. De productiviteit verdrievoudigde!

Optimaal werkproces
Gelijktijdig hielp de MO-zaak de gemeente het werkproces te optimaliseren door een betere screening aan de voorkant en een scherpere opdrachtformulering in te voeren. Ook worden bezwaren sindsdien afgehandeld op basis van de uiterste wettelijke termijn in plaats van op datum van binnenkomst. Met deze nieuwe manier van werken weten medewerkers veel beter wie verantwoordelijk is voor welk deel van het proces, zijn de doorlooptijden korter en loopt de werkvoorraad niet meer onverantwoord op.

HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen)

De trainer getraind
Bij de MO-zaak weten we veel van het sociaal domein. We kennen de gedachte achter De Kanteling en kunnen die ook toepassen. We weten precies hoe de verschillende doelgroepen in elkaar steken en welke problematiek bij welke cliëntgroepen hoort. En we vinden het belangrijk om die kennis te delen met u, onze opdrachtgever. Niet zo gek dus dat steeds meer gerenommeerde opleidingsinstituten onze afdeling Opleidingen inschakelen voor een gastdocentschap of workshop. Zo geeft Mieke Ehlebracht, onze projectleider Opleidingen, onder meer de post-hbo-opleiding Transferverpleegkundige aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de HAN. Maar ook Fontys Hogeschool en de hogescholen van Heerlen en Rotterdam schakelen Mieke graag in als docent en als denktank voor nieuwe modules en lesprogramma’s.

Zoals ’t hoort
Mieke: ‘Deze instituten geven geaccrediteerde opleidingen, die steeds actueel moeten zijn. De HAN houdt zich bezig met ontwikkelingen en kansen op het gebied van zorg en welzijn en hoe we daar de lesprogramma’s op kunnen afstemmen. Heel interessant, want dat dwingt me steeds inhoudelijk naar mijn werk te kijken, leerplannen te schrijven, mijn didactische vaardigheden te blijven ontwikkelen. De kennis die ik daar opdoe, heeft natuurlijk ook een positieve invloed op onze eigen afdeling Opleidingen, want daar zet die gewoonte zich door: trainingen bij de MO-zaak zijn geen statisch gegeven, we passen ze aan de actualiteit aan, schaven onze eigen kennis ook voortdurend bij. Daarmee geven we cursisten het maximale mee. Zoals het hoort.’

Welzijnsorganisatie

Standaardteksten: makkelijker en van betere kwaliteit
Voor een welzijnsorganisatie in het midden van het land heeft de MO-zaak de werkprocessen onder de loep genomen. Het bleek dat medewerkers elk op hun eigen manier rapporteerden en informatie opvroegen. Rapportages wisselden inhoudelijk sterk van kwaliteit en het kostte medewerkers veel tijd overwegingen goed te formuleren.

Dat werkt sneller
In overleg met de organisatie hebben we standaardteksten opgesteld die de medewerkers kunnen gebruiken in rapportages aan cliënten. De standaardteksten hebben we verwerkt in de software, zodat de medewerkers ze met een druk op de knop kunnen opnemen in een rapportage. Ook hebben we standaardbrieven gemaakt aan cliënten en leveranciers. Dat alles zorgt ervoor dat de medewerkers aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan kwalitatief betere rapportages en brieven, die bovendien meer eenheid uitstralen.

Geroutineerd team neemt veel werk uit handen

Een middelgrote gemeente in Noord-Holland vroeg onze assistentie bij een herbeoordelingsproject van 2500 cliënten Jeugd, Begeleiding en Hulp bij huishouden. Sinds drie maanden vormen acht tot veertien van onze consulenten en adviseurs een extra team op afstand, onder leiding van de gemeentelijke Wmo-afdeling. Bovendien verzorgen drie MO-zaakmedewerkers in het stadhuis de complete administratie van het project. Ze maken de planning, berekenen pgb-bedragen en geven die door aan de SVB en het CAK en handelen de beschikking af. De gemeente levert alleen de cliënten aan, de MO-zaak regelt de rest.

Bijeffect
Zo heeft de gemeente er tijdelijk een compleet en geroutineerd team bij en dat heeft een interessant bijeffect voor hen: die extra capaciteit geeft ze ruimte en gelegenheid te onderzoeken hoe ze hun werkprocessen nog beter kunnen stroomlijnen en dus effectiever kunnen werken. Handig voor als ze straks weer op eigen kracht verdergaan.

Gemeente Maastricht

‘Leren van elkaar brengt je verder’
‘In de gemeente Maastricht hebben we ongeveer 55 Wmo-consulenten. Elke twee weken bespreken ze casussen in kleine intervisiegroepjes die mijn collega-kwaliteitsmedewerkers en ik begeleiden. We zochten naar manieren om die bijeenkomsten professioneler te laten verlopen, zodat de consulenten kunnen profiteren van elkaars kennis  waardoor de teams groeien. Omdat we al eerder een training via de MO-zaak hadden gevolgd, schakelden we ze ook nu in en dat was weer een heel prettige, leerzame en leuke ervaring. We kozen deze keer voor coaching on the job: wij – drie kwaliteitsmedewerkers – bespraken twee uur met de docent onze wensen en verwachtingen en zij leerde ons de methodiek om intervisie goed te kunnen toepassen. Daarna liep ze een keer met elk van ons mee en toen konden we het al zelf.

Kunnen en willen
Het was een waardevolle coaching, omdat ik nu de methodiek en stappen beheers om een intervisiegroep professioneel te begeleiden. Al moet het wel van twee kanten komen: soms is de tijd voor een groep eenvoudigweg nog niet rijp voor intervisie en houdt het op bij vragen stellen over een casus. Dat is dan niet anders, hoe jammer ik dat ook vind. Want leren van elkaar brengt je verder. Als team en als professional. ’

Elvi Lemmens, kwaliteitsmedewerker Team Leercyclus gemeente Maastricht

Hogeschool Rotterdam

‘Mantelzorgmakelaar moet actueel geschoold zijn’
‘Een docent van de MO-zaak verzorgt bij Hogeschool Rotterdam een deel van de opleiding tot mantelzorgmakelaar. Ze neemt de wetslessen voor haar rekening en doet dat naar volle tevredenheid van ons en onze studenten. Ze leert hen alles over de kanteling in de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Jeugd- en Participatiewet. Geen makkelijke kost, maar ze is ter zake kundig, enthousiast en komt uit de praktijk. Hogeschool Rotterdam wil theorie en praktijk in de lessen integreren en dat doet deze docent uitstekend: ze combineert feitelijke lesstof met aansprekende casuïstiek, zodat de studenten kunnen toepassen wat ze leren. Van een eenvoudig voorbeeld tot een complexe casus.

Actuele lessen
We vinden het heel belangrijk om actueel geschoolde studenten af te leveren. De veranderingen in het sociaal domein gaan zo snel dat veel mantelzorgers door de bomen het bos niet meer zien en overbelast dreigen te raken. Ziektekostenverzekeraars merken dat intussen ook en schakelen steeds vaker een mantelzorgmakelaar in, net als gemeenten, de SVB en ook zorgorganisaties dat doen. Maar dan moet de makelaar wel precies weten wat er nú speelt. Als de veranderingen in de zorg daartoe aanleiding geven, gooit de docent van de MO-zaak haar hele les en casuïstiek om en past die aan. Zo krijgen onze studenten steeds een actueel lesprogramma, met praktijkvoorbeelden om mee te oefenen.

Goeie juf
Een bloemlezing uit de studentenevaluaties: “de lesstof is feitelijk en niet makkelijk, maar de docent weet het prettig te brengen zodat de les niet saai wordt”, “genot om les van te krijgen”, “je steekt er veel van op”, “ze brengt enorm veel ervaring mee”. We zijn dus tevreden.’

Cor Vernooij, coördinator Opleidingen Hogeschool Rotterdam

Gemeente Zoetermeer

‘Haar professionele aanpak gaf meteen vertrouwen
‘Slechtnieuwsgesprekken voeren, is geen leuke opdracht. Toch zei de projectleider van de MO-zaak direct dat hun consulenten die prima aankunnen, toen we ze vroegen met 2500 Zoetermeerders in gesprek te gaan over een andere organisatie van hun huishoudelijke hulp. Niet eerder hadden we voor de Wmo zo veel externen ingehuurd, en de MO-zaak kenden we niet, dus dat was best spannend. Maar van meet af aan stelde de professionele houding van de projectleider ons gerust. Zo wilden wij graag dat hun consulenten ons stadhuis als uitvalsbasis zouden gebruiken, maar zij overtuigde ons ervan dat het veel efficiënter is als hun medewerkers vanaf eigen locaties op huisbezoek gingen. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Alleen hun administratieve krachten kwamen bij ons zitten.

Flexibel en zakelijk
We vroegen de MO-zaak aan het eind van elk gesprek de reactie van de cliënt in kaart te brengen. Die informatie én reacties vanuit de stad maakten ons duidelijk dat we beter een andere aanpak konden kiezen. Daarop hebben we de opdracht veranderd in een herindicatieproject. Organisatorisch betekende dat een flinke operatie voor de gemeente en de MO-zaak, omdat we feitelijk opnieuw moesten beginnen, maar ook dat nam de projectleider zakelijk en flexibel op. Ze werkt rustig en georganiseerd en weet waar ze het over heeft, dat gaf vertrouwen in een goede afloop. Wij zijn enthousiast over de MO-zaak.’

Martine Kummer, beleidsadviseur Wmo individuele voorzieningen gemeente Zoetermeer